Naše pstruhařství se zabývá především odchovem Pstruha duhového ve velikostním spektru od násady až do tržní velikosti. Na prodej je násada od 10 cm výše, která je určena pro přímé vysazení do pstruhových i mimopstruhových rybářských revírů. Dále je vhodná všem majitelům různorodých vodních ploch určených pro následný odchov. Hlavním cílem je prodej tržního Pstruha duhového pro další prodejce ryb a provozovatele soukromých pstruhových revírů.

Produkce

Naše další činnost směřuje dále. Cílem je nabídnout mnohem větší sortiment ryb, škálu, která by uspokojovala i rybáře na tradičních sportovních revírech rybářského svazu. Svou aktivitu zaměřujeme proto také na ryby reofilní, velmi ceněné a vyhledávané sportovními rybáři díky své bojovnosti. Z těch bojovných zmiňme především parmu, ale i ostroretku, dále samozřejmě vyhledávaného pstruha potočního a elegána mezi všemi – lipana. Zejména tato ryba je dnes velmi na ústupu díky neadekvátnímu tlaku rybožravých predátorů (tím nemáme na mysli rybáře).

Produkce

Intenzivně se soustředíme na získávání generačního materiálu a věříme, že v blízké budoucnosti budeme moci nabídnout výše zmíněné druhy ryb na jejichž reprodukci pracujeme. Cílem je dodávat tyto druhy ryb nejen ve stádiu roční rybičky, ale posunout laťku výše a dodávat i ryby dvouleté. Tedy násadu, jejíž procento přežití je mnohem vyšší a naplňuje tak myšlenku „znovuosazení“ toků rybami, které sem patřily a mají patřit.

Produkce